Svätá omša v Nitre na Klokočine za pokoj a požehnanie v rodinách – pozvánka

Farnosť sv. Gorazda v Nitre na Klokočine v spolupráci s Centrom pre rodinu v Nitre srdečne pozývajú záujemcov na „dodatočnú“ sv. omšu pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorá sa bude konať v areáli Kostola sv. Gorazda v Nitre na Klokočine v nedeľu 7. júna 2020 so začiatkom o 9,30 hod.
Účasť na sv. Omši je podmienená rešpektovaním bezpečnostných a hygienických opatrení podľa usmernení organizátorov. Účastníci sú povinní dodržať rozmiestnenie na sedadlách, resp. laviciach v Kostole sv. Gorazda v prípade nepriaznivého počasia, a mať pri sebe hygienické rúška, ktoré sú povinní mať nasadené v prípade, že budú v interiéri kostola, alebo ak budú v exteriéri od iných osôb vo vzdialenosti  menej ako 5 metrov. Povinná je aj dezinfekcia rúk pred svätým prijímaním, alebo pri vstupe do kostola.