Sväté omše za život v Nitrianskej diecéze v mesiaci marec 2020 – informácia

V rámci slávenia svätých omší za život na Slovensku obetovaných na úmysel za šírenie kultúry života a požehnanie i posilnenie pre manželstvá a rodiny sa budú v Nitrianskej diecéze sväté omše na tento úmysel sláviť v mesiaci marec 2020 v jednotlivých farských chrámoch a kaplnkách nasledovne:
1.3. Dekanát Bánovce nad Bebravou – Farnosť Uhrovec o 11.00 hod.
2.3. Dekanát Bošany – Farnosť Oponice o 18.00 hod.
3.3. Dekanát Hronský Beňadik – Farnosť Hronský Beňadik o 18.00 hod.
4.3. Dekanát Lužianky – Farnosť Výčapy-Opatovce o 17.30 hod.
5.3. Dekanát Močenok – Farnosť Močenok o 18.00 hod.
6.3. Dekanát Nemšová – Farnosť Horná Súča o 18.00 hod.
7.3. Dekanát Nitra – Farnosť Nitra-Kalvária o 10.00 hod.
8.3. Dekanát Nitrianske Rudno – Farnosť Čičmany o 9.00 hod.
9.3. Dekanát Nové Zámky – Nové Zámky – nemocnica o 16.00 hod.
10.3. Dekanát Radošina – Farnosť Bojná o 18.00 hod.
11.3. Dekanát Štúrovo – Farnosť Bíňa o 8.30 hod.
12.3. Dekanát Šurany – Farnosť Lipová o 16.45 hod.
13.3. Dekanát Topoľčany – Farnosť Topoľčany-mesto o 11.30 hod.
14.3. Dekanát Trenčín – Kostol Notre Dame, Trenčín o 7.00 hod.
15.3. Dekanát Vráble – Farnosť Michal nad Žitavou o 10.00 hod.
16.3. Dekanát Zlaté Moravce – Farnosť Topoľčianky o 18.00 hod.
17.3. Dekanát Želiezovce – Farnosť Čaka o 18.00 hod.
18.3. Nitrianske biskupstvo – Biskupská kaplnka, Nitra o 7.00 hod.
19.3. Kňazský seminár Nitra – Seminárna kaplnka, o 17.00 hod.
20.3. Nitrianske biskupstvo Nitra – Biskupská kaplnka, o 7.00 hod.
21.3. Nitrianske biskupstvo – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
22.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
23.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 7.00 hod.
24.3. Nitrianske biskupstvo – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
25.3. Sídelná kapitula Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 7.00 hod.
26.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
27.3. Sídelná kapitula, Nitra – Kaplnka Panny Márie sr. Vincentiek Nitra-Šindolka o 18.00 hod. v priamom prenose Rádia Lumen
28.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
29.3. Kňazský seminár Nitra – Katedrála – Bazilika sv. Emeráma o 9.00 hod.
30.3. Nitrianske biskupstvo, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Nitra o 7.00 hod.
31.3. Nitrianske biskupstvo, Kaplnka sestier, Nitra-Hrad o 7.00 hod.