Sväté omše za život v Nitrianskom biskupstve

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (15. marca) Počas tohto mesiaca pokračuje celoslovenská štafeta slávenia svätých omší za život v Nitrianskej diecéze. V utorok 20. marca 2018 bude na tento úmysel celebrovať svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Prinášame rozpis slávení:

 

Dátum sv. omše Dekanát Kostol Čas sv. omše
 1.3. 2018 Bánovce nad Bebravou Farský kostol v Bánovciach nad Bebravou 18.00 + adorácia po sv. omši
 2.3. 2018 Bošany Farský kostol vo Veľkom Klíži 17.45
 3.3. 2018 Hronský Beňadik Farský kostol v Kalnej nad Hronom 17.00
 4.3. 2018 Lužianky Farský kostol v Zbehoch   7.30
 5.3. 2018 Močenok Farský kostol vo Svätoplukove 17.30
 6.3. 2018 Nemšová Farský kostol v Trenčianskej Teplej 18.00
 7.3. 2018 Nitra Farský kostol v Nitre Dolnom meste   9.00
 8.3. 2018 Nitrianske Rudno Farský kostol v Kostolnej Vsi 18.30
 9.3. 2018 Nové Zámky Farský kostol v Nových Zámkoch 17.00
10.3. 2018 Radošina Farský kostol v Nitrianskej Blatnici  7.30
11.3. 2018 Štúrovo Farský kostol v Kamenici nad Hronom 11.00
12.3. 2018 Šurany Farský kostol v Šuranoch 18.00
13.3. 2018 Topoľčany Farský kostol v Topoľčanoch 11.30
14.3. 2018 Trenčín Kláštorný kostol Notre Dame 17.00
15.3. 2018 Vráble Farský kostol vo Vrábľoch 18.00
16.3. 2018 Zlaté Moravce Filiálny kostol v Machulinciach – farnosť Žitavany 18.00
17.3. 2018 Želiezovce Farský kostol Ipeľský Sokolec 16.00
18.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
19.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
20.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
21.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
22.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
23.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
24.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
25.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
26.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  7.00
27.3. 2018 Kňazský seminár sv. Gorazda Kaplnka sv. Gorazda v seminári  7.00
28.3. 2018 Kňazský seminár sv. Gorazda Kaplnka sv. Gorazda v seminári  7.00
29.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma  9.30
31.3. 2018 Ordinariát Katedrála-Bazilika sv. Emeráma 19.00

 

Miroslav Lyko