Sväté omše za zosnulých biskupov a kňazov na Nitrianskom hrade

21. júla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (2. novembra) V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2018, sa na Nitrianskom hrade veriaci modlili za zomrelých biskupov a kňazov Nitrianskej diecézy. 

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma celebroval zádušnú svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, v biskupskej krypte kanonik Mons. Marián Šuráb a v krypte kanonikov generálny vikár Mons. Peter Brodek.

V biskupskej krypte pod katedrálnym chrámom sú pochovaní arcibiskupi Karol Kmeťko (†1948), Eduard Nécsey (†1968) a mnohí biskupi, ktorí viedli starobylú diecézu, ako napríklad Augustín Roškováni (†1892) a Ján Pásztor (†1988). V dolnej lodi katedrály je pochovaný kardinál Ján Chryzostom Korec (†2015).

Kanonická krypta je otvorená pre verejnosť do 8. novembra.

Miroslav Lyko