Svätohubertovské popoludnie pri poľovníckom kríži na Fabiánke pri Nitre

31. augusta 2023 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Pri poľovníckom kríži v lokalite Fabianka v Párovských Hájoch sa v nedeľu 28. augusta 2022 konal VII. ročník Svätohubertovského popoludnia. Súčasťou programu bola aj sv. omša v prírode,  ktorú celebroval nitriansky biskup  Mons. Viliam Judák s farárom farnosti Nitra – Klokočina Jozefom Tomicom a farárom farnosti Jarok Petrom Klechom za účasti veriacich oboch farností a členov Poľovníckeho združenia Klokočina – Párovské Háje.  Liturgická slávnosť bola venovaná spomienke na obete krvavej masakry vo Fabiánovej doline, ktorá sa odohrala na začiatku 16. storočia. Poľovníci pre účastníkov spomienkovej slávnosti pripravili guláš, pri ktorom sa po skončení sv. omše všetci stretli a v spoločenstve strávili príjemné sviatočné odpoludnie.

História masakry vo Fabiánovej doline spadá do obdobia na konci septembra v roku 1530, keď sa vracala skupina Turkov z prepadu na Hornej Nitre s korisťou z rabovania, ktorú tvorilo aj  okolo päťsto detí a niekoľko dospelých zajatcov. Turci sa rozhodli urobiť si na noc zastávku v biskupskom lese vo Fabiánovej doline. Zavčas ráno sa k nim blížili cisárski vojaci palatína Alexia Thurza, ktorí zisťovali rozsah škôd po tureckom rabovaní na jeho majetkoch. Turci sa zľakli, že vojaci idú do boja a v panike sa rozhodli pozabíjať všetkých zajatcov. Dospelí zajatci stihli ujsť, no deti Turci zmasakrovali tak, že ich prežilo asi päťdesiat.  (por. I. Točka Pamiatka historickej tragédie vo Fabiánovej doline). Na pamiatku tejto udalosti bol na tomto mieste postavený najskôr drevený kríž. Korpus z tohto kríža je dnes na novom kamennom kríži. Keďže lokalita je súčasťou biskupských lesov, v ktorých voľakedy vykonávali právo poľovníctva aj nitrianski biskupi, bolo už v minulosti povinnosťou biskupských lesníkov starať sa o kríž a jeho okolie. Nitriansky biskup Viliam Batthyány vždy pri poľovačkách vyžadoval, aby sa poľovníci pri tomto kríži poklonili a prežehnali. V súčasnosti sa o kríž a jeho okolie starajú miestni poľovníci.