Svätomartinský lampiónový sprievod v Skýcove

Vo farnosti Skýcov si v deň sviatku sv. Martina  z Tours, biskupa 11. novembra 2023 pripomenuli a uctili tohto svätca miestni veriaci a najmä tí najmenší lampiónovým sprievodom a detskou svätou omšou v miestnom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval miestny farár Ladislav Kováč. Vďaka netradičnému podujatiu, ktoré zorganizovala obec Skýcov v spolupráci s miestnou farnosťou, si tak zúčastnení a najmä tí najmenší zážitkovým spôsobom pripomenuli svätca, ktorého meno a život sú spojené nielen s vojenskou službou, ale hlavne s pomocou chudobným, čo je aj v dnešných časoch mimoriadne aktuálne. Martin v červenom rytierskom plášti tak do Skýcova prišiel na skutočnom koni, prešiel od námestia cez obec až do farskému chrámu, a aj keď nepriniesol so sebou sneh, vzbudil motiváciu pre súcit s chudobnými a vyjadrenie kresťanskej lásky v živote každého kresťana skutkom milosrdenstva. Príklad hodný nasledovania pre Cirkev v dnešných časoch, ako zaujať a priblížiť skutočné ľudské hodnoty  pre život vo viere.