Svätý Ján Pavol II., pápež ani po 25 rokoch od návštevy v Nitre neupadol do zabudnutia

V rámci svojej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil 30. júna 1995 vtedajší pápež a dnes už sv. Ján Pavol II. Nitru. Na neďalekom letisku v Janíkovciach sa stretol so slovenskou mládežou. Nezabudnuteľnými sú jeho slová, ktoré povedal pri bohoslužbe slova, ktorej predsedal: “Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi.” Dnes už svätý Ján Pavol II. následne v sprievode vtedajšieho nitrianskeho diecézneho biskupa, blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca neplánovane navštívil aj Nitriansky hrad a Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma.

Túto historickú udalosť si pamätníci a veriaci z Nitry pripomenuli v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine  presne 30. júna 2020 počas sv. Omše, ktorú celebroval miestny farár Jozef Tomica. Aj on vo svojej homílii spomínal na osobnosť Jána Pavla II. a chvíle na letisku vo Veľkých Janíkovciach, ktoré prežil ako bohoslovec Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Ale pripomenul aj slová, ktoré vyslovil pápež Ján Pavol II. a adresoval ich nielen Nitre, ale hlavne mládeži Slovenska. Posolstvo, ktoré vychádzalo z pápežových myšlienok korešpondovalo aj s aktuálnym evanjeliom, ktorého podstata spočívala v odvahe nebáť sa a veriť Bohu.  Ako povedal: „Nezabudnuteľnou myšlienkou z príhovoru Jána Pavla II. ostatnú slová, že Nitra je slovenský Betlehem. Betlehem je miesto, kde sa spojilo nebo so zemou. Boh začal nový spôsob komunikácie s človekom. Už sa ho netreba báť – má ľudské telo, reč aj spôsoby. Práve táto myšlienka sa stala témou prvého príhovoru Jána Pavla II., keď zdôraznil: „Nebojte sa“. Aj evanjelium dnešného dňa ju zdôrazňuje. „Majte odvahu, nebojte sa!“ hovorí Ježiš apoštolom, ktorí sa ocitajú vo veľkom nebezpečenstve počas búrky na mori. On tam bol s nimi. Zdalo sa, že nečinný a predsa Pán nad všetkým – morom, vetrom, búrkou… I nad ľudských strachom z toho, čo nás presahuje.“ uzavrel farár Tomica. Skutočnosť, že sv. Ján Pavol II. pápež je v Nitre a v mysliach jej obyvateľov stále prítomný, symbolicky dokazoval aj relikviár s kvapkou krvi tohto svätca a veľkého pápeža, ktorý bol poskytnutý z Nitrianskeho hradu a vystavený pred oltárom, a ktorý si mohli po skončení liturgickej slávnosti veriaci aj osobne uctiť.

Osobné svedectvo o živote pápeža sv. Jána Pavla II. a zážitkoch s ním, o Slovákoch vo Vatikáne a vzťahu Vatikánu a Slovenskej republiky prítomným veriacim poskytla aj bývala veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri Svätej Stolici a Zvrchovanom Maltézskom ráde Dagmar Babčanová. Podelila sa o zážitky, ktoré mala možnosť získať počas svojho pôsobenia v diplomatickej funkcii v blízkosti sv. Jána Pavla II. v období, kedy sa jeho zdravotný stav už zhoršoval, ale napriek tomu do poslednej chvíle zjavoval svetu život viery v chorobe, bolesti a utrpení v priamom prenose. Ako povedala, mala možnosť prežívať chvíle so svätcom už na zemi za jeho života a až po jeho pohreb.

Nitra si takýmto spôsobom pripomenula pápežskú návštevu, ako zatiaľ jedinú vo svojej histórii, na počesť ktorej stojí aj v areáli Nitrianskeho hradu socha sv. Jána Pavla II. pápeža a hradné námestie nesie jeho meno. Bol to  pápež, ktorý sa zapísal do histórie sveta, ale v tomto prípade aj starobylej Nitry, na ktorej posvätnú pôdu pred 25 rokmi vstúpil.