Svätý Otec František k úmrtiu kardinála J. Ch. Korca

Telegramom zaslaným predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolenskému Svätý Otec František dnes vyjadril sústrasť s úmrtím kardinála Jána Chryzostoma Korca. Uvádzame ho v plnom znení.

Jeho najdôstojnejšej excelencii Mons. Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska.

Po tom, ako som s hlbokým pohnutím prijal správu o úmrtí ctihodného kardinála Jána Chryzostoma Korca, emeritného biskupa Nitry, vyjadrujem svoj hlboký zármutok nad smrťou tak horlivého a veľkodušného pastiera, ktorý sa vo svojej dlhej cirkevnej službe prejavil ako neohrozený svedok evanjelia a odvážny obranca kresťanskej viery a práv ľudskej osoby. Väznený a roky hatený slobodne vykonávať svoje biskupské poslanie, nikdy sa nenechal zastrašiť, dávajúc neustále žiarivý príklad pevnosti a dôvery v Božiu prozreteľnosť, ako aj vernosti Petrovmu stolcu.

Vzdávam vďaku Pánovi za to, že daroval svojej Cirkvi túto vynikajúcu postavu kňaza a biskupa a pozdvihujem vrúcne modlitby k Bohu, aby prijal tohto dobrého a verného služobníka po toľkých utrpeniach do svojej večnej radosti, pričom posielam Vašej Excelencii, slovenskému biskupskému zboru, kňazom, rehoľným komunitám a všetkým veriacim Nitrianskej diecézy, ktorú miloval a jej slúžil, apoštolské požehnanie ako znak kresťanskej viery a nádeje vo Vzkrieseného Pána.

Pápež František

zdroj: Tkkbs