Svedkovia viery – výzva na zaslanie návrhov k Svätému roku 2025

S blížiacim sa Svätým rokom 2025 ustanoví Svätý Otec František Komisiu pre svedkov viery.  Ako vysvetlil prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro, na konferencii „Svätosť dnes“, ktorá prebiehala v dňoch 3. – 6. októbra  2022 na pôde Patristického inštitútu Augustinianum. Pri tejto príležitosti kardinál M. Semeraro spomenul, že Komisia podobného druhu už z vôle sv. Jána Pavla II. existovala aj pri Jubileu 2000, tentoraz však bude mať nie príležitostný, ale stabilný charakter. Potrebnosť tejto komisie vysvetlil aj nasledujúcimi slovami: „Svätosť nie je v očiach veriacich vždy okamžite viditeľná. Našou službou je na to upozorniť. My svätých „nevytvárame“, ale pomáhame pápežovi pri rozlišovaní. Musíme ukázať, že svätosť nám nie je vzdialená, ale je to povolanie, ktoré sa týka každého. Nie je nevyhnutné, aby sme boli kanonizovaní, ale musíme odpovedať na výzvu k svätosti.“

K tejto iniciatíve Svätého Otca sa pripája OZ Nenápadní hrdinovia, ktorú vedie Mgr. František Neupauer, PhD. Iniciatívu podporuje Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, Komunita Sant’Egidio a Rada pre históriu KBS. V prípade jestvujúcej osobnosti týchto kvalít, treba do 8. decembra 2022 vyplniť krátky formulár zverejnený na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlGnvihjVWdQ7BJSQ913AN__ZBFeCMml1yfq_Be7Xo92WA/viewform?usp=sf_link, v ktorom predstavia základné údaje o človeku, ktorého považujú za svätca.  Pripadne je možné návrh poslať aj emailom na adresu: info@november89.eu
S vďakou za Vašu ochotu, pozývame k spolupráci všetkých, ktorí cítia v srdci vďačnosť za životné príbehy ľudí, ktorí boli nositeľmi pravdy, slobody a vernosti svojmu povolaniu, aby sa tak aj Slovensko pripravilo dôstojne osláviť Jubilejný rok 2025.
V. Judák, predseda Rady pre históriu KBS