Svetový deň chudobných aj v Nitrianskej diecéze

Topoľčany (18. novembra) Na 33. cezročnú nedeľu, ktorá je Svetovým dňom chudobných, sa v Topoľčanoch konali podujatia, ktoré dali do popredia starostlivosť o ľudí v núdzi. Počas svätej omše v miestnom farskom kostole hlavný celebrant, farár Mons. Dušan Argaláš, hovoril o zmysle aktivít, ktoré má kresťan konať pre svojich blížnych. Poďakoval veriacim za ich podporu inštitúciám, ktoré aj v ich meste pracujú v prospech ľudí bez domova. No zároveň ich povzbudil, aby nezabúdali ani na chudobných v zahraničí, napríklad prostredníctvom zbierky vincentínskej rodiny Boj proti hladu.

Po svätej omši členovia komunity Sant’Egidio rozdávali chudobným ľuďom koláče a kávu. Túto svoju činnosť vykonávajú po celý rok.

Miroslav Lyko