Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo – posolstvo pápeža Františka k Mesiacu stvorenstva

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny preklad posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý pripadá na 1. septembra. Nesie názov „Počúvaj hlas stvorenstva“. To je téma a pozvanie tohoročného Mesiaca stvorenstva. Toto ekumenické podujatie sa začína 1. septembra, na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, a končí sa 4. októbra, na sviatok sv. Františka. Pre všetkých kresťanov je to mimoriadny čas na spoločnú modlitbu a prevzatie zodpovednosti za náš spoločný dom. Tento mesiac, ktorý slávime na podnet ekumenického patriarchu Konštantínopola, ponúka vhodný čas na kultivovanie nášho „ekologického obrátenia“; obrátenia, ku ktorému nás povzbudzoval svätý Ján Pavol II. v reakcii na „ekologickú katastrofu“, ktorú predpovedal svätý Pavol VI. už v roku 1970. Ak sa naučíme počúvať hlas stvorenstva, zachytíme v ňom istú disharmóniu. Na jednej strane je to lahodný spev, ktorý chváli nášho milovaného Stvoriteľa; na druhej strane počujeme úpenlivé volanie, sťažujúce sa na naše zlé zaobchádzanie, prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva