Svetový deň starých rodičov a seniorov – 24. júl 2022

Pápež František Svetovým dňom starých rodičov a seniorov  24. júl 2022 chce vyzdvihnúť starších ľudí, ktorí tvoria značný podiel veriacich našich farností. Pápež tento rok zvolil tému: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“. Každá farnosť je pozvaná predovšetkým k dvom aktivitám:

  • k sláveniu sv. omše s osobitnou pozornosťou na starých ľudí
  • a k návštevám starých ľudí. Ide o aktivity, pri ktorých možno využiť kreativitu a angažovanosť mladých ľudí.

K organizácii Dikastérium vydalo sériu pastoračných nástrojov: logo, modlitbu, posolstvo pápeža Františka, dokumenty Cirkvi k téme, Nótu o odpustkoch, katechézy pápeža o starobe, pastoračné usmernenia i liturgickú príručku.

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať aj plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov, alebo sa zúčastnia na rozličných sláveniach odohrávajúcich sa po celom svete. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše v očistci. Viac informácií. Ďalšie informácie sú dostupné aj na stránke TK KBS.