Svetový deň starých rodičov a seniorov – pozvánka

Tento deň bol ustanovený v roku 2021 a každoročne sa slávi v celej Cirkvi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových „starých rodičov“. Tento rok sa uskutoční v nedeľu 23. júla 2023. Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby „boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Táto misia sa začína vo vlastnej rodine, ale nekončí tam, ale siaha k „mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli a ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej“ na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne alebo na iných miestach sveta. Svätý Otec pozýva starých rodičov a starších ľudí, aby naďalej prinášali ovocie, a navrhuje im, aby osobitným spôsobom prežívali rozmer modlitby. Garantami slávenia sú Dikastérium pre laikov, rodinu a život, Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé diecézy a farnosti. Pápež František v modlitbe Anjel Pána, ktorou tento deň vyhlásil, označil tento deň za „sviatok stretnutia“, a preto za logo podujatia bolo vybrané objatie. Vo vodoznaku možno čítať puto, na ktorom Svätý Otec tak veľmi trvá, medzi starými rodičmi a ich vnúčatami, ale objatie by mohlo byť aj medzi dvoma manželmi, ktorí sú už v rokoch, ale ich vzájomná láska vzrástla; alebo medzi dvoma staršími ženami, ktoré sa vzhľadom na ubúdajúce sily a obmedzené zdroje rozhodli bývať spolu, aby sa navzájom podporovali; alebo aj medzi mladým človekom, ktorý sa sám vyberie na stretnutie so starším človekom, aby oslávil Svetový deň starých rodičov a starších ľudí. Logo v sebe skrýva aj nostalgiu za časmi, keď sa ľudia mohli slobodne objímať, a vyjadruje želanie, aby sa to čoskoro obnovilo aj na miestach, kde je to stále nevysvetliteľne zakázané.

„Tretí ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov budeme špeciálne venovať pozornosť dialógu generácií. V duchu putovania Márie, ktorá sa ponáhľala za staršou Alžbetou, chceme túto myšlienku Svetových dní mládeže, zdôrazniť aj počas Svetového dňa starých rodičov a seniorov a poukázať tak na Božiu vernosť v priebehu dejín,“ avizuje predseda KBS Mons. Bernard Bober. Téma 3. svetového dňa starých rodičov a seniorov bude korešpondovať s témou Svetových dní mládeže, ktoré sa dátumovo prekrývajú: – 3. svetový deň starých rodičov a seniorov (23. júla): „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50) – Svetové dni mládeže v Lisabone (1. – 6. augusta): „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39).  Z dôvodu prekryvu týchto udalostí a z vôle pápeže Františka bude tento ročník výnimočný aj tým, že jeho prípravu zabezpečujú tri poradné orgány KBS: Rada pre mládež a univerzity, Rada pre rodinu a Sociálna subkomisia. Onedlho zverejníme materiály, ktoré budú tento rok obohatené aj pre cieľovú skupinu mladých ľudí. K sláveniu Svetového dňa starých rodičov a seniorov sú k dispozícii aj nasledovné materiály:
Posolstvo pápeža Františka seniorom PDF & PUB & Brožúra & WEB & OFICIÁLNA GRAFIKA & leták A5 & leták A5 (tlač)

Oficiálna modlitba PDF & WORD