Sviatok diecéznych patrónov

22. februára 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (17. júla) Nitrianska diecéza slávi sviatok svojich patrónov – svätých Andreja Svorada a Beňadika. Z tejto príležitosti celebroval 17. júla v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Homíliu predniesol veľprepošt Mons. Štefan Vallo. Pripomenul, že nitrianska katedrála je spojená s týmito svätými pustovníkmi najmä tým, že boli v nej pochovaní. Ich relikvie sa nachádzajú pod obetným stolom. Kazateľ zdôraznil, že pôst a modlitba, ktorú konali svätí Andrej Svorad a Beňadik pred tisíc rokmi, sú pre kresťanov aktuálne aj dnes.

V piatok 20. júla sa na Zobore uskutoční púť Nitranov k ich patrónovi, svätému Andrejovi Svoradovi. Počas najbližšieho víkendu sa bude konať ku cti patrónov biskupstva výročná púť na Skalke.

S ich životopisnými údajmi sa zoznamujeme v najstaršom latinskom písaným prameňom, zaoberajúcim sa konkrétnym slovenským prostredím v Maurovej legende z roku 1064-1070.  Pravdepodobne Svorad pochádzal z územia Poľska. Okolo roku 1020 prichádza na Slovensko. Neďaleko Nitry, v benediktínskom kláštore svätého  Hypolita na Zobore, ho prijal opát Filip, od ktorého dostáva i rehoľné meno Andrej.

Svorad-Andrej sa po istom čase spoločného života utiahol do samoty a tu viedol pustovnícky život. Pustovňa bola iste nie ďaleko od kláštora, aby mohol prichádzať na spoločné bohoslužby. V pustovni na Skalke pri Trenčíne žil pravdepodobne až vtedy, keď v starobe dostal mladého pomocníka a učeníka, mnícha Beňadika. Svätý Svorad-Andrej žil veľmi prísnym asketickým životom. Zomrel okolo roku 1030.

Beňadik bol žiakom svätého Andreja-Svorada. Pochádzal s najväčšou pravdepodobnosťou z územia Slovenska. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste. Podľa jeho príkladu na Skalke pri Trenčíne tri roky viedol veľmi prísny život. Tu ho prepadli zbojníci, zviazali a hodili do rieky Váh. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že orol po celý rok sedával na brehu Váhu, akoby niečo pozoroval. A skutočne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené, akoby bol Beňadik len nedávno zomrel. Jeho telo pochovali tiež v katedrálnom chráme v Nitre, ktorý už v tom čase mal titul baziliky.

Mons. Viliam Judák / Miroslav Lyko