Sviatosť zmierenia a odpustky v čase pandémie – dekrét a nóta Svätej Stolice

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice vydala dekrét a nótu k vysluhovaniu sviatosti zmierenia a odpustkom, ktorých znenie v slovenskom preklade aj s vysvetlením prinášame v nasledovných prílohách.