Sviečka za nenarodené deti – info

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku. Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života: napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina v Leviciach, Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Druhý krok je, že zapálením sviečky v čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom živote – aj tom nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná situácia. Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe. Malá sviečka stojí euro, veľká v skle 4 eurá. Sviečky sa budú predávať od 19. októbra do 2. novembra 2019. Fórum života Vám ďakuje za podporu. Bližšie informácie o kampani, ako aj miesta, kde je možné zakúpiť sviečky nájdete na: https://www.sviecka.forumzivota.sk/o-kampani/kde-vsade-si-kupite-sviecku/