Sympózium Ora et Ars na Skalke

20. februára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Skalka (18. júna) Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2018. V termíne 18. – 23. júna 2018 bude v areáli Malej a Veľkej Skalky a v priestoroch bývalej školy pod rímsko-katolíckou farou v Skalke nad Váhom tvoriť svoje diela niekoľko autorov. Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička.

Program sprievodných podujatí:

  1. 6. o 16.00 Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou. Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svoradaa Beňadika na Malej Skalke
  2. 6. o 9.30 Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie pozorovania hviezd. Miesto: Kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
  3. 6. o 21.00 Pozorovanie nočnej oblohy. Miesto: Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha, ul. 1.mája, bočné schodisko na budove Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
  4. 6. o 11.00 Stretnutie s literátmi a autorské čítanie poézie Rudolfa Dobiáša a účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018. Miesto: Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1
  5. 6. o 17.00 Ukončenie sympózia – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018 s kultúrnym programom. Hudobný hosť Peter Janků. Miesto: Kultúrny dom v Skalke nad Váhom.
  6. 7. o 15.00 Slávnostná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov s kultúrnym programom. Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke
  7. – 31. 7. Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018. Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
  8. – 20. 8. Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018. Miesto: Mestská veža Trenčín

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.

Program tu: Skalka 2018

Farnosť Skalka / Miroslav Lyko