Synoda 2021-2023 – začiatok synodálneho procesu v Nitrianskej diecéze – pozvánka

V dňoch 9. a 10. októbra 2021 sa v Katolíckej Cirkvi začne synodálny proces, ktorý bude trvať tri roky, a bude pozostávať z konzultácií a rozlišovania. Bude rozčlenený do troch fáz a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Trojfázový postup synody sa začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme. Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.

V Nitrianskej diecéze začneme synodálny proces 17. októbra (29. nedeľa cez rok) o 16,00 hod stretnutím pri kríži pred Kostolom sv. Petra a Pavla – Františkáni (Horné mesto), procesiou a následnými slávnostnými vešperami v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade. (v prípade nepriaznivého počasia v katedrále). Všetci sú srdečne pozvaní!

Budúca synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, sa nebude sláviť len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram bude rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej. V synodálnom procese budú mať účasť aj orgány, ktoré sú prostredníkmi synodality, čiže synody východných katolíckych cirkví, rady a zhromaždenia cirkví sui iuris a biskupské konferencie v príslušných národných, regionálnych a kontinentálnych formách. Biskupská synoda, ktorú založil sv. Pavol VI. s cieľom kontinuálne pokračovať v kolegiálnej skúsenosti Druhého vatikánskeho koncilu, sa takto po prvý raz bude sláviť „decentralizovaným“ spôsobom. Práve pri spomienkovej ceremónii 50. výročia ustanovenia synody v októbri 2015 vyjadril pápež František túžbu po spoločnej ceste pre „laikov, duchovných pastierov a Rímskeho biskupa“. Slávnostné otvorenie trojfázovej synodálnej cesty bude vo Vatikáne za prítomnosti pápeža 9. a 10. októbra 2021. Toto úvodné stretnutie bude pozostávať z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie. Partikulárne cirkvi začnú svoju cestu v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu, preto Sekretariát synody zašle prípravný dokument sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Zašle ho aj dikastériám Rímskej kúrie, združeniam vyšších rehoľných predstavených či federáciám zasväteného života, medzinárodným laickým hnutiam, univerzitám či teologickým fakultám. Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. Druhá, kontinentálna fáza, bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023. Synodálna cesta vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.