Synodálny proces v Nitrianskej diecéze sa rozbieha

Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska pripravil online stretnutie kontaktných osôb pre synodálny proces zo všetkých slovenských diecéz a eparchií ako aj z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Účastníci sa podelili o skúsenosti s otvorením synody v miestnych cirkvách, vymenili si informácie o zostavovaní diecéznych tímov a diskutovali o spôsoboch rozlišovania na lokálnej úrovni, ktoré povedú k spusteniu procesu načúvania v jednotlivých spoločenstvách i na perifériách. Zaoberali sa tiež otázkami teologického rámca, efektívneho komunikovania i mediálneho presahu synodálneho procesu. Dohodli sa na pravidelnom zdieľaní podniknutých krokov a koordinácii iniciatív. Stretnutia, ktoré viedol koordinátor za KBS Ivan Ružička, sa zúčastnilo 8 zástupcov rímskokatolíckych diecéz, traja zástupcovia gréckokatolíckych eparchií a jeden zástupca Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Ďalšie stretnutie v tomto formáte sa uskutoční 8. novembra. Zoznam kontaktov za diecézy, eparchie a ordinariát možno nájsť na stránke synoda.sk/sk/diecezy.

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák určil za koordinátora synodálneho procesu vo svojej diecéze kancelára Biskupského úradu ThDr. Marcela Cíbika, PhD. Asistovať a pomáhať pri koordinácii procesu aktivít mu budú  tajomník nitrianskeho biskupa Vdp. Lukáš Behan, farár farnosti Nitra – Zobor Vdp. Milan Polák a hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký. Postupne budú do celého procesu zapojení aj zástupcovia jednotlivých stavov, ako sú kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, seniori, rodiny, mládež, študenti, bohoslovci, Rómovia, maďarsky hovoriaci veriaci, charita. Veriaci v Nitrianskej diecéze budú postupne informovaní tak, aby sa mohli osobne aj aktívne zapojiť do celého procesu.