Te Deum nitrianskych univerzít

| Kategória: Fotogaléria

Za účasti študentov, pedagógov i vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa sa v kostole svätých Petra a Pavla v Nitre uskutočnilo 21. mája 2014 slávnostné Te Deum. Svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, koncelebroval aj rektor miestneho Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad.