Te Deum nitrianskych univerzít

19. marca 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (2. mája) V Kostole svätých Petra a Pavla v Nitre sa v stredu 2. mája 2018 konala slávnostná bohoslužba Te Deum. Pedagógovia a študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) svätou omšou ďakovali Bohu za dobrodenia počas končiaceho akademického roka.

Svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol provinciál verbistov P. Pavol Kruták, SVD. Prítomní boli aj končiaci rektori obidvoch univerzít prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a prof. Ing. Peter Bielik, PhD. i novozvolený rektor UKF prof.RNDr. Libor Vozár, CSc. Liturgiu spestrila Ťažká Muzika z Terchovej, ktorá po svätej omši predstavila svoj duchovno – folklórny program.

Miroslav Lyko