Te Deum nitrianskych univerzít

Za účasti študentov, pedagógov i vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa sa v kostole svätých Petra a Pavla v Nitre uskutočnilo 21. mája 2014 slávnostné Te Deum. Svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, koncelebroval aj rektor miestneho Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad.

Biskup Viliam Judák prítomným pripomenul dôležitosť priateľstva s Bohom i s ľuďmi. Toto priateľstvo je podľa neho potrebné pestovať po celý čas. Študentom zaželal „študentské šťastie“ pri skúškach a pedagógom „milosrdenstvo“. V závere sa nitriansky biskup poďakoval končiacemu vedeniu Univerzity Konštantína Filozofa za spoluprácu, viditeľnú napríklad pri budovaní kaplnky a ďalších priestorov Univerzitného pastoračného centra.

Miroslav Lyko

video: http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140523022

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA