Te Deum v Nitre na záver akademického roka s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

Slávnostné Te Deum 25. mája 2022 v Kostole sv. Petra Pavla – Františkáni v Nitre dalo bodku za akademickým rokom 2021/2022 na nitrianských univerzitách. Za účasti rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Libora Vozára, prorektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity doc. Ing. Ivana Takáča a ďalších akademických funkcionárov a vysokoškolských pedagógov oboch nitrianskych univerzít, rektora a kaplánov Univerzitného pastoračného centra  a samozrejme prítomných študentov celebroval slávnostnú sv. omšu  nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Slávnosť otvoril a prítomných privítal rektor UPC Ľubomír Hlad. Biskup Judák sa vo svojej homílii venoval zmyslu a významu aktuálneho sviatku Nanebovstúpenia Pána pre kresťanskú vieru a upriamil pozornosť zvlášť študentov na božskú cnosť nádeje a jej význam pre život každého človeka. Povzbudil ich k životu vo viere a v radosti, ale aj v nádeji. Vyzval ich, aby boli nositeľmi a šíriteľmi hodnôt a kráčali s dôverou v nádeji vpred ako ľudia budúcnosti. Na záver slávnosti sa biskupovi Judákovi, rektorovi a kaplánom UPC, ale aj vedeniu oboch univerzít poďakovali zástupcovia študentov za podporu, pomoc, formáciu a možnosť navštevovať UPC v Nitre a odovzdali im symbolické dary.