Tradičné poľovnícke slávnosti v Radošine s biskupskou svätou omšou

Už po dvanástykrát sa 16. septembra 2023 pod bývalým kameňolomom v Radošine konali Poľovnícke slávnosti Poľovníckeho združenia Havran v Radošine. Ich súčasťou bola opäť aj tradičná svätohubertská svätá omša v  tamojšom amfiteátri, ktorá je obetovaná za poľovníkov – členov združenia. Za dobu konania slávností túto svätú omšu celebrovali viacerí významní hostia. Tento rok to bol na pozvanie miestneho farára Milana Kupčíka nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý vyjadril radosť z pozvania, keďže pred rokom 21. augusta 2022 posvätil obnovený farský chrám Najsvätejšej Trojice v Radošine. Vo svojej homílii sa biskup Viliam prihovoril ako prítomným poľovníkom, tak aj prítomným veriacim s myšlienkami, v ktorých zdôraznil potrebu zodpovedného vzťahu k prírode, ktorú človek dostal od Boha do správy, nie do vlastníctva. Keďže sa slávnosti konali v sobotu pred výročím posviacky chrámu Povýšenia svätého Kríža, biskup Viliam uvažoval aj nad významom kríža, ktorý ako symbol pretrváva a ľudí aj mení, čo žiadny iný symbol nedokáže. Prítomných poľovníkov i veriacich vyzval k úctivému správaniu sa k stvorenstvu, keď poukázal na výrečné české pomenovanie pre poľovníka výrazom myslivec, čo znamená že je to človek, ktorý premyslene koná. Na záver zaželal všetkým Božiu ochranu a požehnal prítomné deti. Vo farskom kostole sa pri tejto príležitosti a hodovej slávnosti organizuje aj tiež tradičná výstava plodov zeme,  ako poďakovanie za úrodu. Poľovnícke slávnosti po svätej omši pokračovali spoločenským a kultúrnym programom.