Tridentské sv. omše v Nitre – pozvánka

V Nitre, v Kostole sv. Michala Na vŕšku sa po letných prázdninách opäť začali sláviť latinské sv. omše v mimoriadnej forme Rímskeho obradu, ľudovo známe ako tridentské. Pre veriacich sú pripravené texty so slovenským prekladom. Sväté omše bývajú každú sobotu o 18:30 hod s nedeľnou platnosťou a v predvečer sviatkov. Najbližšia sv. omša bude v sobotu 7. septembra o 18:30 hod.