Trojkráľová slávnosť aj v znamení životného jubilea

Svätú omšu na sviatok Zjavenia Pána v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade za hojnej účasti veriacich celebroval 6. januára 2020 nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali generálny vikár Peter Brodek, veľprepošt sídelnej kapituly Štefan Vallo, kanonici a diecézni kňazi. V úvode liturgickej slávnosti požehnal biskup Judák trojkráľovú vodu, kadidlo a kriedu, a vodou pokropil prítomných veriacich v chráme.  Slávnostným kazateľom bol Mons. Ján Pristač, kapitulný kanonik a emeritný biskupský vikár pre maďarských veriacich, ktorý sa na prahu nového roka dožil vzácneho životného jubilea 80 rokov.  Trojkráľová slávnosť na Nitrianskom hrade sa tak niesla aj v znamení bilancovania kňazského života Mons. Pristača a úprimných gratulácií na záver. Nezaniklo však popritom posolstvo sviatku Zjavenia Pána, aby „Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ nemalo trvanie len niekoľko dní, ale aby ľudia s týmto programom vykročili aj do nových dní a žili ho celý život.