Trojkráľová svätá omša v katedrále

22. januára 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (6. januára) V Katedrále – Bazilike na Nitrianskom hrade, na slávnosť Zjavenia Pána, celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák svätú omšu.

V homílii pripomenul, že „trojkráľový sviatok“ je sviatkom misijným, ktorý veriacich posiela, aby vianočné posolstvo priniesli iným. Misijný rozkaz, ktorý je na konci Matúšovho evanjelia, je naznačený už na jeho začiatku v podobe Mudrcov z Východu. Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby budovali svoju vieru, hľadali cestu k Bohu. „V tomto svete, ktorý je otvorený svojimi ponukami, musíme vedieť, kde je naše miesto, ktorá hviezda nás vedie“, aby prostredníctvom nášho kresťanského života žiarila iným, povedal.

Súčasťou svätej omše bolo aj požehnanie vody, soli, kriedy a tymianu.

Miroslav Lyko

ilustračné foto: Marek Mucha