Trojkráľový koncert na Nitrianskom hrade priniesol do Nitry vianočný folklór, tradície a umenie z Kysúc

Pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade popri liturgickej slávnosti uskutočnil 6. januára 2023 popoludní aj Trojkráľový koncert s pásmom pod názvom  „Vianoce spod Ladonhory“, v rámci ktorého sa predstavili ľudové hudby, speváci a koledníci z Vadičovskej doliny. Po dvoch rokoch sa tak obnovila aj tradícia slávnostných Trojkráľových koncertov v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorá tak ako v minulosti, aj v tomto roku priniesla návštevníkom hlboký duchovný a umelecký zážitok vhodne vypĺňajúci atmosféru tohto sviatku. Koncert do mesta Nitra priniesol tradičné ľudové umenie, vianočný folklór ale aj umeleckú prezentáciu posolstva Vianoc a betlehemských udalostí, ako ich prežívali v minulosti, a prežívajú ešte aj v súčasnosti v niektorých rázovitých oblastiach na Slovensku, ako sú aj obce vo Vadičovskej doline na Kysuciach. Nitrianske biskupstvo vyjadruje podporu tomu, aby sa starobylý katedrálny chrám popri liturgických sláveniach stával aj miestom hodnotných kultúrnych podujatí, ako sú organové koncerty, koncerty speváckych zborov, či tematické kultúrne a hudobné a umelecké pásma, ako bolo aj toto Trojkráľové.