Turíce na Nitrianskom hrade – pozvánka do Katedrály Baziliky sv. Emeráma

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude v nedeľu 31. mája 2020 o 9.00 hod v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade za účasti verejnosti  celebrovať slávnostnú sv. Omšu nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Po svätej omši bude do 17:00 hod vystavená Najsvätejšia  sviatosť Oltárna k celodennej poklone. O 17:00 hod bude program zakončený slávnostnými vešperami.
Účasť na sv. omši je podmienená dodržaním všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení, povinné hygienické rúško, sedenie na označených miestach, rozostupy, dezinfekcia rúk. Všetci sú srdečne vítaní.