Turíce v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť v Hronskom Beňadiku a správa Baziliky sv. Benedikta opáta, pozývajú záujemcov na slávenie sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktoré sa v Bazilike sv. Benedikta opáta uskutoční v dňoch 30. – 31. mája 2020. Turíčnu vigíliu v sobotu o 18,00 hod celebruje správca farnosti Vdp. Tomáš Gračka, slávnostnú sv. omšu v deň slávnosti o 11,00 hod Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy a súčasne rektor baziliky.

Účasť na sv. omšiach je podmienená dodržaním všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení, povinné hygienické rúško, sedenie na označených miestach, rozostupy, dezinfekcia rúk. Všetci sú srdečne vítaní.