Turíčna púť v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rektor Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek pozýva veriacich na Turíčnu púť, ktorá sa bude konať na Turíčnu nedeľa 28. mája 2023. V rámci programu púte bude od 10,00 vysluhovaná sviatosť zmierenia, o 10,15 spoločná modlitba posvätného ruženca, o 11,00 slávnostná sv. omša celebrovaná Vdp. Pavlom Krutákom, SVD – dlhoročným provinciálom misionárov Spoločnosti Božieho Slova –  verbistov a o 12,00 si budú môcť veriaci uctiť relikvie Kristovej krvi s požehnaním. Zároveň bude možná prehliadka Baziliky sv. Benedikta opáta a kláštorného komplexu.