Turíčny festival v Nitre

Deň pred slávnosťou zoslania Ducha Svätého 23. mája 2015 sa v Mestskej hale v Nitre na Klokočine uskutoční Turíčny festival.

Zástupcovia angažovaných laikov z rôznych kresťanských hnutí, komunít, či spoločenstiev chcú ponúknuť aj iným kresťanom možnosť zapojiť sa do života Cirkvi a participovať na ich poslaní i službe. 

Celkový počet prihlásených spoločenstiev je 26. Ide napríklad o hnutie Fokoláre, o Katolícku charizmatickú obnovu, Centrum pre rodinu, e-Rko, Hnutie Nazaret, Hnutie kresťanských rodín, Koinoniu Ján Krstiteľ, Mariánske kňazské hnutie, Saleziánskych spolupracovníkov, Komunitu Emanuel a ďalšie spoločenstvá.

Celodenný program sa začne o 9.00 hodine. Medzi účastníkov zavíta aj generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Vo svojej prednáške predstaví problematiku potreby reevanjelizácie. Duchovné podujatie vyvrcholí večernou svätou omšou, ktorej bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

PROGRAM – Turice 2015

Ľubica Cibulová, organizátor