Týždeň Cirkvi pre mládež

| Kategória: Naša viera

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Jeho ambíciou je, aby mladí prežili, že Cirkev je tu pre nich a majú v nej svoje miesto. Zvlášť, aby to zakúsili vo svojich farnostiach, stretkách či spoločenstvách. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je „ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE.“ V rámci toho boli spolu s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí – eRko a inštitútom O.Z.V.I.A.C. pripravené materiály, ktoré sa môžu použiť ako inšpirácia.  Materiály obsahujú mnohé námety na aktivity, ktoré sa dajú robiť pre mladých a s mladými, tiež texty adorácii, inšpiratívne filmy, či krížové cesty. Je ich možno nájsť na stránke: https://erko.sk/tyzdenpremladez/

Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37. svetovým dňom mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. Na tento deň naši otcovia biskupi pripravili krátky príhovor k mladým.