Týždeň Cirkvi pre mládež vo farnosti Kozárovce

V rámci uplynulého Týždňa Cirkvi pre mládež mali možnosť mladí z farnosti Kozárovce pod vedením miestneho farského administrátora ThLic. Andreja Filina PhD. využiť program, ktorý bol pre nich pripravený v stredu a vo štvrtok. V stredu večer začala v miestnom kostole eucharistická adorácia s mladými za mladých, počas ktorej sme mali možnosť v duchu sledovať Máriinu púť k Alžbete a jej ochotu slúžiť. Po adorácii nasledoval program na fare, ktorého súčasťou bol „pizza večer“, rôzne hry a aktivity, ale aj vzájomné rozhovory. Zúčastnení mladí mali možnosť prespať na fare a vo štvrtok ráno sme sa zúčastnili sv. omše, ktorá bola spomienkou na sv. Alžbetu Uhorskú. Počas príhovoru sme mohli uvažovať nad tým, že hoci táto svätica zomrela vo veľmi mladom veku, predsa jej život bol bohatý na sebadarovanie a konanie dobrých skutkov. Po sv. omši, posilnení raňajkami na fare, sme sa vybrali na výlet na Veľký Inovec, ktorý sme zakončili spoločnou modlitbou sv. ruženca. Tieto aktivity boli pre mladých príležitosťou jednak na lepšie spoznanie sa a jednak na upevnenie mládežníckeho kolektívu v našej farnosti.