Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – pozvánka

V dňoch 18.- 25. januára 2020 sa na Slovensku uskutoční tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma znie „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28, 2). Konferencia biskupov Slovenska k tomu zverejnila na svojej internetovej stránke www.kbs.sk oficiálne materiály.

V Nitre sa pri tejto príležitosti uskutočnia ekumenické bohoslužby v utorok 21. januára 2020 o 18,00 hod. v Kostole Sv. Ducha ECAV na ulici Fr. Mojtu, kde slávnostným kazateľom bude farár farnosti sv. Urbana v Nitre na Zobore Dr. Milan Polák, a v piatok 24. januára 2020 o 18.45 hod. vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine, kde bude slávnostným kazateľom zborový farár Evanjelického cirkevného zboru ECAV v Nitre Mgr. Ivan Boženík.  

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Cirkvám a kresťanským spoločenstvám, ktoré slávia Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prostredníctvom jednej spoločnej bohoslužby, ponúka materiál poriadok ekumenickej bohoslužby. Cirkvi a kresťanské spoločenstvá si môžu zaradiť texty z Týždňa modlitieb aj do svojich vlastných bohoslužieb. Podľa prostredia, v ktorom sa nachádzajú, možno primerane použiť modlitby z ekumenickej bohoslužby, materiál na „osem dní” a výber ďalších modlitieb. Spoločenstvá, ktoré slávia Týždeň modlitieb v rámci svojich každodenných bohoslužieb, môžu počas tohto týždňa čerpať námety z materiálu na „osem dní“. Tí, ktorí by chceli viesť biblické hodiny na tému Týždňa modlitieb, majú možnosť ako základ použiť biblické texty a zamyslenia ponúknuté v materiáli na „osem dní“. Ich každodenné spoločné stretnutia môžu uzavrieť prosebnými modlitbami. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Každý rok 10. februára slávia mnohí kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú príchod kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.