Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Nitre

21. júla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Nitra (18. januára) V Rímskokatolíckom Farskom kostole svätého Gorazda na Klokočine v Nitre sa v pondelok 21. januára 2019 o 18.30 uskutoční ekumenická bohoslužba. Zvyčajne ju navštevujú zástupcovia katolíkov, evanjelikov a reformovaných. A to tak zo strany veriacich, ako aj duchovných.

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. 1.) sa v Nitre tradične konajú dve bohoslužby. Okrem tej na Klokočine sa veriaci kresťania stretávajú aj v evanjelickom kostole Ducha Svätého. 

Miroslav Lyko