Učitelia z Nitrianskej diecézy na stretnutí v Nitre

13. novembra 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa  21. júna 2019 uskutočnilo stretnutie učiteľov cirkevných škôl Nitrianskej diecézy. Svätú omšu za účasti takmer tristopäťdesiatich pedagógov katolíckych škôl celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s riaditeľom Diecézneho školského úradu Vdp. Petrom Buranským a ďalšími kňazmi.  Vo svojom príhovore okrem iného pripomenul, že napriek úsiliu zákonov poskytnúť deťom pravidelnú stravu v školách, nesmú veriaci zabúdať, že máme pokrm, ktorý nám dal Ježiš Kristus, a to je pokrm pre večnosť našu, i našich žiakov a študentov. Povzbudil preto prítomných učiteľov, aby nezabúdali na Sviatosť Oltárnu, ktorá je pokladom viery a posilou života. Ubezpečil ich, že sú dôležití vo svojej službe pre katolícke školy v diecéze. V závere sv. omše Mons. Judák ocenil siedmich pedagógov za ich dlhoročnú obetavú prácu pre cirkevné školstvo. Po skončení liturgickej slávnosti si prítomní účastníci stretnutia vypočuli prednášku don Jozefa Luscoňa SDB, ktorý upozornil pedagógov, aby sa dôsledne starali o svoje svedomie, a svedomia žiakov a študentov. Lebo ako pripomenul, že dnešná doba frontálnym spôsobom útočí na čistotu svedomia. Diecézne stretnutie bolo ukončené adoráciou a požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. Nitrianske biskupstvo aj cez svojho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka trvalo venuje veľkú pozornosť základným a stredným školám a váži si náročnú prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov v záujme vzdelávania mladej generácie, o čom svedčilo aj  toto stretnutie v Nitre.