Uloženie a sprístupnenie relikvií sv. Benedikta a sv. Školastiky v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku pozýva v sobotu 11. júla 2020 k účasti na titulárnej slávnosti v Bazilke sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, ktorá sa začína o 18.00 hodine. Počas sv. Omše, ktorú bude celebrovať Mons. Peter Brodek, generálny vikár – rektor baziliky s koncelebrujúcimi kňazmi budú slávnostne uložené a sprístupnené k verejnej úcte relikvie sv. Benedikta, opáta a sv. Školastiky, panny.

Pri tejto príležitosti  je možné v tento deň v Bazilike sv. Benedikta opáta za  obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Všetci sú srdečne pozvaní k spoločnému sláveniu Eucharistie.