Úmrtie: Pán Jozef Križan, otec vdp. Romana Križana

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že vo veku 64 rokov zomrel pán Jozef Križan, otec vdp. Romana Križana, správcu farnosti v Jelšovciach.

Svätú omšu za zosnulého bude sláviť J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v utorok 23. decembra 2014 o 14.00 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Pavliciach.

Následne budú na cintoríne pokračovať pohrebné obrady.

R.I.P.

Biskupský úrad v Nitre