Úmrtie: Pani Antónia Gurínová, matka Mons. Dominika Gurína

Vo veku 84. rokov zomrela pani Antónia Gurínová, matka Mons. Dominika Gurína, dekana – farára  v Bánovciach nad Bebravou.

Svätá omša s pohrebnými obradmi za zosnulú bude slávená v stredu 12. februára 2014 o 14.30 hod. na cintoríne v Ľuborči (farnosť Nemšová).

R. I. P.