Úmrtie: pani Helena Balážová, matka P. Ladislava S. Baláža, OFM

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrela pani Helena Balážová, matka P. Ladislava Stanislava Baláža, OFM.

Svätá omša za zosnulú bude slávená v stredu 1. júla 2015 o 11.00 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Nitre – Chrenovej. Následne budú o 12.15 hod. na Chrenovskom cintoríne pokračovať pohrebné obrady.

R.I.P.

parte

Biskupský úrad v Nitre