Úmrtie: pani Mária Kunová, matka vdp. Jozefa Kuna

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že vo veku 76 rokov zomrela pani Mária Kunová, matka vdp. Jozefa Kuna, farára v Dolnej Súči.

Svätú omšu za zosnulú bude sláviť J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v utorok 9. júna 2015 o 15.00 hod. vo Farskom kostole Božieho Milosrdenstva vo Výčapoch – Opatovciach.

Následne budú na cintoríne pokračovať pohrebné obrady.

R.I.P.