Úmrtie: pani Štefánia Šurínová, matka vdp. Ignáca Šurína

Oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrela pani Štefánia Šurínová, matka vdp. Ignáca Šurína, farára v Jedľových Kostoľanoch.

Svätú omšu za zosnulú bude sláviť J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, vo štvrtok 6. novembra 2014 o 14.00 hod. vo Farskom kostole svätého Martina v Horných Zeleniciach. Následne budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Dolných Zeleniciach.

R.I.P.

Biskupský úrad v Nitre