Úmrtie: V Nitre zomrel bývalý pomocný biskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Štefan Vrablec

Nitra (1. septembra, aktualizované 3. septembra) V piatok 1. septembra 2017 si Pán povolal do večnosti titulárneho tasbaltského a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Mons. Štefana Vrableca. Zomrel v Nitre vo veku 92 rokov. 

Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 7. septembra sa v Trnave a v Závode. Tkkbs priniesla informácie k pohrebu zosnulého biskupa Mons. Štefana Vrableca:

Veriaci budú môcť jednotlivo pristupovať k rakve a vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom biskupa Vrableca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa už od rána, od 8.30 hodiny.

Zádušná svätá omša za zosnulého otca biskupa Štefanasa začne o 10.00 hodine. Jej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý sa k prítomným prihovorí v homílii ako predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Po svätej omši prítomní biskupi a kňazi odprevadia telesné pozostatky biskupa Vrableca k autu, ktoré jeho telesné pozostatky prevezie do farnosti Závod, odkiaľ pochádzal.

V Závode sa uskutoční pohrebná svätá omša spolu s obradmi uloženia do hrobu. Svätá omša sa začne o 16.00 hodine. Biskupa potom pochovajú do hrobu na miestnom cintoríne.

 

Biskup Štefan Vrablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Tesne pred vianočnými sviatkami, 23. decembra 1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza. Kvôli totalitnému režimu sa však z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko, a tak sa v roku 1951 stal kaplánom v Cesio Maggiore. Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára. V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu špirituálnej teológie. V roku 1964 sa stal špirituálom v Assisi.

Od roku 1967 pôsobil ako redaktor vydavateľstva SÚSCM v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese. V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

19. júna 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa tasbaltského. 26. júla 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa. Jeho hlavným svätiteľom bol nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec a spolusvätiteľmi bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena.

Po skoro šiestich rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku a od 2. apríla 2004 bol emeritným bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky) v Nitre.

Mons. Štefan Vrablec zomrel v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre vo veku 92 rokov života, 68 rokov kňazstva a 19 rokov biskupskej služby.
Tkkbs

varvr