Úmrtie: Zomrel honorárny kanonik Štefan Ivanka

Nitra (16. januára) V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že osvietený pán Štefan Ivanka, honorárny kanonik sídelnej Nitrianskej kapituly, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 16. januára 2017 v 95. roku života a v 70. roku kňazstva.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená v piatok 20. januára 2017 o 14.00 hod. vo filiálnom Kostole svätej Anny v Malých Uherciach.

R. I. P. 

iv