Úmrtie: Zomrel kňaz Mons. Cyril Šujak

21. júla 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že honorárny kanonik Katedrálnej kapituly v Nitre, Mons. Cyril Šujak, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 18. januára 2019 vo veku 99 rokov, v 72. roku kňazstva.

Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v stredu 23. januára 2019 o 14.00 h v Dolnej Marikovej.