Úmrtie: zomrel páter Jozef Michalov SVD

20. januára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Dňa 15. marca 2018 zomrel kňaz P. Jozef Michalov SVD. Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

Narodil 14. júla 1933 v Ostrom Grúni. Študoval na gymnáziu v B. Bystrici a pokračoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdií pracoval takmer 30 rokov v SAV.

Už v mladom veku túžil vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova a tento sen sa mu splnil až v roku 1969, kedy začal tajne noviciát. Prvé sľuby zložil 30. mája 1971 v Nitre. Potom pokračoval v tajnom štúdiu filozofie a teológie. Doživotné sľuby zložil 14. mája 1978 a 10. marca 1979 prijal kňazské svätenie v Plocku, v Poľsku. Po roku 1989 pôsobil až do svojej smrti v Bratislave, v Kostole svätého Ladislava, v Blumentáli, v Kostole Najsvätejšej. Trojice a u Milosrdných bratov. Okrem toho bol pedagogicky činný na univerzitách v Nitre a Bratislave. Je autorom viacerých kníh z oblasti filozofie, teológie a pastorálnej teológie.