Úmrtie: Zomrel vdp. Alexander Kassa, farár v Bíni

21. júna 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán Alexander Kassa, farár Farnosti Bíňa, zomrel dňa 10. marca 2017 v 56. roku života a v 20. roku kňazstva.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená v stredu 15. marca 2017 o 14.00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Bíni. Po nej budú pokračovať pohrebné obrady o 16.30 hod. na mestskom cintoríne v Nových Zámkoch.

R. I. P.

Biskupský úrad v Nitre a smútiaca rodina

parte