Úmrtie: Zomrel vdp. Vladimír Medzihorský, kňaz Žilinskej diecézy

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že 10. apríla 2018 Mons. Vladimír Medzihorský, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 13. apríla 2018 o 10.00 v Dolnom Hričove.