Úmrtie: Zomrela pani Katarína Kováčová, matka vdp. Imricha Kováča

Oznamujeme, že zomrela pani Katarína Kováčová rod. Kečkešová, matka vdp. Imricha Kováča, farára v Radave. Pohrebná svätá omša sa uskutoční 2. marca 2017 o 13:00 hod. vo Farskom kostole svätého Vavrinca v Jasovej. Po nej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.